Hai địa phương đầu tiên của TP Hồ Chí Minh công bố kiểm soát được dịch COVID

Đặc biệt, huyện tổ chức 11 điểm liên kết tiêu thụ nông sản trên địa bàn, vừa hỗ trợ nông dân giải cứu nông sản, gia súc, gia cầm, thủy sản, vừa bán tận tay ...
https://vtv.vn/xa-hoi/hai-dia-phuong-dau-tien-cua-tp-ho-chi-minh-cong-bo-kiem-soat-duoc-dich-covid-19-202109022149014.htm

Post a Comment

0 Comments