Tiếp tục cấm vũ trường, quán bar, karaoke, rạp phim sau ngày 30/9

Bộ Y tế ra quy định 'Sống chung với dịch', DN lập tức phản hồiSau đứt gãy và ngưng trệ, giải cứu dòng tiền cho hàng vạn DNThủ tướng chủ trì hội nghị trực ...
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/tp-hcm-tiep-tuc-cam-vu-truong-quan-bar-karaoke-rap-phim-sau-ngay-30-9-778208.html

Post a Comment

0 Comments