Tích cực hỗ trợ phòng chống dịch COVID

... thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi, tặng sim 4G, tặng thiết bị phát wifi; chung tay giải cứu nông sản cho nông dân trong và ngoài tỉnh.
http://baovinhlong.vn/xa-hoi/202111/tich-cuc-ho-tro-phong-chong-dich-covid-19-3088302/

Post a Comment

0 Comments