Thanh niên chạy từ Đồng Nai đến Bình Dương nổ 5 phát súng giải cứu bạn gái

Sau đó, Phú về nhà lấy 1 con dao tự chế đến nhà A. hăm dọa không cho L. về nhà. Lo sợ xảy ra chuyện, L. gọi bạn trai là Trần Gia Kiệt đến giải cứu.
http://antt.vn/thanh-nien-chay-tu-dong-nai-den-binh-duong-no-5-phat-sung-giai-cuu-ban-gai-331564.htm

Post a Comment

0 Comments