Góc nhìn 14/04: Tiếp tục tăng điểm?

CTCK BIDV (BSC): Nhóm VN30 phiên 13/04 đóng vai trò giải cứu thị trường với 27/30 mã phủ sắc xanh. Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm như chứng ...
https://fili.vn/2022/04/goc-nhin-1304-tiep-tuc-tang-diem-145-952840.htm

Post a Comment

0 Comments