Thứ trưởng ngoại giao CSVN bị bắt * Viet Nam Nhat Bao * Vietnam Daily News

... Thứ Trưởng Ngoại Giao CSVN, đã bị bắt vì tội nhận hối lộ trong vụ bê bối cung cấp những chuyến bay giải cứu đồng hương bị kẹt ở các quốc gia ...
http://www.vietnamdaily.com/?c=article&p=128720

Post a Comment

0 Comments