Trồng thanh long ở Long An, cám cảnh bán không ai mua, nông dân lỗ sặc gạch, bấm bụng nhổ bỏ

Nỗi lo "giải cứu" thanh long. Thanh long là loại trái cây có lợi thế cạnh tranh cao trong số các loại trái cây ở Việt Nam; đồng thời, cũng được xếp ...
https://danviet.vn/trong-thanh-long-o-long-an-cam-canh-ban-khong-ai-mua-nong-dan-lo-sac-gach-bam-bung-nho-bo-20220409142923826.htm

Post a Comment

0 Comments