Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo về công tác dân nguyện

Thực tế còn có thêm vụ việc các chuyến bay giải cứu công dân liên quan đến Bộ Ngoại giao cũng được dư luận quan tâm", ông Bùi Văn Cường nói.
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/1030025/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-cho-y-kien-vao-bao-cao-ve-cong-tac-dan-nguyen

Post a Comment

0 Comments