Vật vã với “xác sống” DAMCO

Cụ thể, nếu bị thua kiện, mất quyền thuê đất, DAMCO sẽ chính thức bị phá sản, khiến nỗ lực buông phao giải cứu của Chính phủ trở nên vô ích. Nhà nước ...
https://baodautu.vn/vat-va-voi-xac-song-damco-d165271.html

Post a Comment

0 Comments