Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 1
"Giải cứu cá voi", tác phẩm đoạt Huy chương Vàng khu vực. Tác giả: Cảnh Yên
Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 2

"Làng lúa", tác phẩm đoạt Huy chương Vàng khu vực. Tác giả: Thanh Hải

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 3

"Nét vẽ công trình", tác phẩm đoạt Huy chương Vàng khu vực. Tác giả: Chu Trọng Tuấn

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 4

"Sương mai Thành Vinh", tác phẩm đoạt Huy chương Vàng khu vực. Tác giả: Cảnh Hùng

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 5
"Thôn nữ". Tác giả: Quốc Đàn
Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 6

"Thức dậy một tiềm năng", tác phẩm đoạt Huy chương Vàng khu vực. Tác giả: Sỹ Minh

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 7
"Trao truyền", tác phẩm đoạt Huy chương Vàng khu vực. Tác giả: Quang Dũng
Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 8

"Tung kiệu", tác phẩm đoạt Huy chương Vàng khu vực. Tác giả: Hồ Mạnh Hùng

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 9
"Chiều Hưng Lam". Tác giả: Xuân Nhường
Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 10
"Góc làng nghề". Tác giả: Trần Duy Ngoãn
Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 11
"Kéo rùng". Tác giả: Nhật Thanh
Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 12

"Cầu Cửa Hội". Tác giả: Hồ Đình Chiến

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 13

"Công việc trên cao". Tác giả: Duy Sơn

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 14

"Mùa hoa dẻ". Tác giả: Hồ Các

Cùng thưởng lãm những tác phẩm nổi bật của CLB Ảnh Báo chí - Nghệ thuật Nghệ An ảnh 15

"Đêm hội Cửa Lò". Tác giả: Xuân Nhường

Đăng nhận xét

0 Nhận xét